Ο φρουρός λεμφαδένας του καρκίνου του μαστού

Ο φρουρός λεμφαδένας του καρκίνου του μαστού

Η κατάσταση των μασχαλιαίων λεμφαδένων  ασθενών με καρκίνο του μαστού, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντές για την εξέλιξη της νόσου.

Παλιότερα όλοι οι ασθενείς, ασχέτως σταδίου, υποβάλλονταν σε λεμφαγγειακό καθαρισμό. Ένα σημαντικό μέρος αυτών παρουσίαζαν δυσλειτουργία στο σύστοιχο ώμο και άνω άκρο, πόνο, μούδιασμα, πρήξιμο και άλλα.

Αποδείχθηκε ότι στις γυναίκες με μικρό μέγεθος όγκου και χωρίς ψηλαφητούς λεμφαδένες, ο λεμφαγγειακός καθαρισμός ήταν άσκοπος.

Από το 1998 και μετά, στο Διαγνωστικό Κέντρο «Πρόληψις» έχει αξιολογηθεί ο φρουρός λεμφαδένας σε 546 ασθενείς. Σε αυτές που ήταν αρνητικός, γλύτωσαν από μια χειρουργική πράξη με όλα τα δυσμενή επακόλουθα.

Η εφαρμογή αξιολόγησης του φρουρού λεμφαδένα στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, είναι η σημαντικότερη πρόοδος των τελευταίων ετών προς όφελος των γυναικών.