Κυτταρολογικό – Παθολογοανατομικό

Στο κυτταρολογικό τμήμα γίνονται οι εξής εξετάσεις :

 

1) PAP TEST (test κατά Παπανικολάου)
2) PAP TEST με τη μέθοδο υγρής φάσης Thin Prep
3) Παρακεντήσεις δια λεπτής βελόνης (FNA) κυρίως μαστού και κατά συνθήκη λεμφαδένων και θυροειδούς αδένα.
4) Κυτταρολογική εξέταση ούρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι δύο τελευταίες κυτταρολογικές εξετάσεις προσεχώς θα προετοιμάζονται και αυτές με τη μέθοδο υγρής φάσης Thin Prep.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210-7483110

Fax: 210-7483189

Σεβαστείας 1 & Μιχαλακοπούλου 88Α

Email: prolipsismed@gmail.com

Κυτταρολογικό – Παθολογοανατομικό

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!