Σπινθηρογράφημα Φρουρού Λεμφαδένα

Σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού ή μελάνωμα του δέρματος είναι πολύ σημαντικό, για την σταδιοποίηση της νόσου και του περαιτέρω σχεδιασμού της θεραπείας του, να έχουμε πληροφορίες για την «καθαρότητα» των επιχωρίων λεμφαδένων.

Ο φρουρός λεμφαδένας (Φ.Λ.) είναι ο πρώτος λεμφαδένας που θα δεχθεί την λέμφο μετά την πρωτοπαθή κακοήθη εστία, είναι δηλαδή ο πρώτος «σταθμός» εξάπλωσης της νόσου. Κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του Φ.Λ. για την εν συνεχεία εξέταση της κατάστασής του στο παθολογοανατομικό εργαστήριο.

Με την χορήγηση ενδομαστικώς ή ενδοδερμικώς αντίστοιχα μικρής ποσότητας ειδικού ραδιοφαρμάκου περί την βλάβη ή τομή, μελετάμε την πορεία του φαρμάκου και την καθήλωση αυτού στον πρώτο ή πρώτους λεμφαδένες της περιοχής, τους οποίους και επισημαίνουμε έτσι ώστε να μπορέσει ο χειρουργός την ίδια μέρα ή την επόμενη να τους εντοπίσει και αφαιρέσει και να τους αποστείλει στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, το οποίο επισήμως θα μας δώσει πληροφορίες για την καθαρότητα ή όχι των λεμφαδένων, πληροφορία σημαντική για τη σταδιοποίηση και τον σχεδιασμό της περαιτέρω θεραπείας του ασθενούς.

Παρενέργειες ή αλλεργίες δεν παρατηρούνται.

Ουδεμία προετοιμασία για την μελέτη απαιτείται.

Μετά την μελέτη ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο για την αφαίρεση του φρουρού λεμφαδένα και αφαίρεση της βλάβης (για καρκίνο του μαστού) ή ευρύτερη εκτομή για μελάνωμα δέρματος.

Μετά το χειρουργείο, δεν παρατηρείται ουδεμία σχεδόν ποσότητα υπολειπόμενης ραδιενέργειαςστον ασθενή.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!