Μικροβιολογικό Τμήμα

Το μικροβιολογικό τμήμα κάνει λήψεις και διενεργεί πλήθος μικροβιολογικών εξετάσεων στα βιολογικά υγρά. Είναι στελεχωμένο με έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Τα αποτελέσματα  δίνονται όσο το δυνατόν συντομότερα για έναρξη της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής.

  • ΟΥΡΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

Προτιμότερο πρωινό δείγμα

Δυνατότητα λήψης στο  εργαστήριο σε βρέφη .

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Τυχαίο δείγμα στο ειδικό δοχείο

Σε βρέφη προσκομίζεται η πάνα εντός μιας ώρας.

  • ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Προτιμότερο δείγμα μεσαίας ούρησης μετά από προσεκτικό πλύσιμο.

Δυνατότητα λήψης στο εργαστήριο σε βρέφη

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΩΝ-ΥΓΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ-ΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ

  • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού και οδηγίες λήψης.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!