Εργαστήρια - Τμήματα

Home | Εργαστήρια - Τμήματα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Στο τμήμα υπερήχων εκτελούνται με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
Υπερηχογραφήματα σώματος, Υπερηχογραφήματα οργάνων, με επιπρόσθετη δυνατότητα βιοψίας. Στο αγγειολογικό Τμήμα εκτελούνται doppler και υποστηρίζουμε ακόμα δυνατότητα υπερηχογραφημάτων σε βρέφη και παιδιά.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Με τον όρο Πυρηνική Ιατρική, εννοούμε εκείνη την ειδικότητα της ιατρικής, η οποία μελετά και αποφαίνεται για τον τρόπο αντίδρασης, συμπεριφοράς και λειτουργίας οργάνων και ιστών του ανθρώπινου σώματος, με τη βοήθεια ειδικά παρασκευασμένων ουσιών και τη χρήση εξειδικευμένων απεικονιστικών μηχανημάτων.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο καρδιολογικό τμήμα εκτελείται καρδιολογική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα καθώς επίσης triplex καρδιάς, δοκιμασία κοπώσεως και σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με θάλιο 201.

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Tο τμήμα Βιοπαθολογίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές και στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι εξετάσεις είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 και ελέγχονται με εξωτερικούς και εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ

O καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στο γυναικείο πληθυσμό. Εμφανίζει ολοένα αυξανόμενη συχνότητα, προσβάλλοντας σήμερα μία στις οχτώ γυναίκες. Μπορεί να θεραπευτεί οριστικά, αν διαγνωσθεί νωρίς και αντιμετωπιστεί σωστά.

banner1