Στατικό & Δυναμικό Σπινθηρογράφημα Νεφρών

Στατικό Σπινθηρογράφημα Νεφρών Με Τεχνήτιο 99m DMSA

Σκοπός της εξέτασης είναι να μελετηθεί το λειτουργικό παρέγχυμα των νεφρών, να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχουν πυελονεφριτιδικές αλλοιώσεις μετά από επιβεβαιωμένα επεισόδια ουρολοίμωξης, ιδίως σε παιδιά. Επιπλέον, είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια η λειτουργική συμμετοχή του κάθε νεφρού ξεχωριστά. Τέλος με την εξέταση παρέχονται πληροφορίες για έκτοπο νεφρό ή άλλες συγγενείς παθολογίες των νεφρών.

Πριν την εξέταση ουδεμία προετοιμασία απαιτείται.

Μικρή ποσότητα ραδιενεργού υλικού χορηγείται ενδοφλεβίως, ουσία η οποία καθηλώνεται μετά από τουλάχιστον 2,5 ώρες στο νεφρικό παρέγχυμα οπότε και απεικονίζεται.

Λήψη τροφής και υγρών το διάστημα της αναμονής είναι δυνατή αν χρειαστεί.

Παρενέργειες ή αλλεργίες δεν παρατηρούνται.

Η προσκόμιση προηγούμενων εξετάσεων, υπερηχογραφήματων, παλαιότερων σπινθηρογραφήματων  κλπ είναι επιθυμητή προς συνεκτίμηση και σύγκριση.

Συνιστάται η αποφυγήτης άμεσης επαφής με μικρά παιδιά και εγκυμονούσες γυναίκες για διάστημα περίπου 24 ωρών από την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου.

Δυναμικό Σπινθηρογράφημα Νεφρών Με Τεχνήτιο 99m – MAG-3

Με τη δυναμική μελέτη νεφρών μελετάμε την ύπαρξη στένωσης ή και απόφραξης του αποχετευτικού συστήματος των νεφρών. Πληροφορία πολύ σημαντική για την πορεία και θεραπεία των ασθενών με αποφρακτική ουροπάθεια.

Καμία προετοιμασία δεν χρειάζεται εκτός από την επαρκή ενυδάτωση του εξεταζόμενου.

Η προσέλευση του εξεταζόμενου γίνεται 30 λεπτά της ώρας πριν τη έναρξη της εξέτασης, για την επαρκή ενυδάτωση και εν συνεχεία κένωση της κύστης.

Η εξέταση αρχίζει άμεσα με την ενδοφλέβια χορήγηση πολύ μικρής ποσότητας ειδικού ραδιοφαρμάκου και διαρκεί για διάστημα περίπου 1 ώρας.

Παρενέργειες ή αλλεργίες δεν παρατηρούνται.

Η προσκόμιση προηγούμενων εξετάσεων, υπερηχογραφήματων, παλαιότερων σπινθηρογραφήματων κλπ είναι επιθυμητή προς συνεκτίμηση και σύγκριση.

Συνιστάται η αποφυγήτης άμεσης επαφής με μικρά παιδιά και εγκυμονούσες γυναίκες για διάστημα περίπου 12 ωρών από την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!