Ελαστογραφία Μαστού

Η ελαστογραφία του μαστού είναι μια μοντέρνα μέθοδος που μετράει την ελαστικότητα/σκληρότητα ενός ογκιδίου του μαστού δίνοντας ένα συντελεστή από το 1 έως το 5. Ένα κακόηθες ογκίδιο είναι συνήθως πιο σκληρό και με μεγαλύτερο συντελεστή, ενώ ένα καλόηθες είναι πιο μαλακό  και με μικρότερο συντελεστή. Η ελαστικότητα των ογκιδίων συνήθως δεν είναι σε όλη τους την έκταση ομοιόμορφη, άρα και ο  συντελεστής μπορεί να ποικίλει σε διάφορες περιοχές του ίδιου ογκιδίου.

Η ελαστογραφία είναι μια προέκταση της εξέτασης των υπερήχων, απαιτεί όμως υπερηχογράφο τελευταίας τεχνολογίας με την προσθήκη ειδικού λογισμικού.

Διαδικασία

Ο γιατρός εκτελεί κανονικά την εξέταση των υπερήχων. Όταν συναντήσει κάποιο ογκίδιο με ύποπτα χαρακτηριστικά βάζει σε λειτουργία το λογισμικό της ελαστογραφίας, μετρώντας το συντελεστή ελαστικότητος του ογκιδίου σε σύγκριση με τους παρακείμενους ιστούς. Εάν ο συντελεστής είναι αυξημένος ενισχύεται η υποψία κακοήθειας και πρέπει να γίνει κατευθυνόμενη βιοψία. Τότε η ελαστογραφία μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω εντοπίζοντας την πιο σκληρή, άρα και πιο ύποπτη περιοχή του ογκιδίου, για μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση.

 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!