ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Home | Εργαστήρια - Τμήματα | ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ | ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Με αυτό το υπερηχογράφημα γίνεται ο έλεγχος ψηλαφητών λεμφαδένων της περιοχής του τραχήλου. Επίσης με αυτό γίνεται η χαρτογράφηση των λεμφαδένων πριν και μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή του τραχήλου. Το υπερηχογράφημα τραχήλου είναι η μέθοδος που μας δείχνει με την μεγαλύτερη ακρίβεια το είδος και την σύσταση των λεμφαδένων που υπάρχουν στον τράχηλο δηλαδή αν αντιστοιχούν σε μεταφλεγμονώδεις- αντιδραστικούς λεμφαδένες ή αν υπάρχει υποψία διήθησης από κακοήθη νόσο. Επίσης μπορεί σπανιότερα να αναδείξει άλλες διογκώσεις στην περιοχή όπως κύστη θυρεογλωσσικού πόρου, βραγχιακές κύστεις κλπ

Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Γίνεται απλά και ανώδυνα με επιφανειακούς ηχοβολείς και χρήση ειδικού gel.

Αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση είναι πολύ σημαντική.