Βιοψία Μαστού & Ιστολογική Εξέταση

Βιοψία Μαστού & Ιστολογική Εξέταση (Core Biopsy)

Βιοψία από συμπαγή ογκίδια του μαστού μπορούμε να πάρουμε ή με χειρουργική επέμβαση ή με ειδική χοντρή κόπτουσα βελόνα (true cut). Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με το δεύτερο τρόπο, τη λεγόμενη core biopsy, δηλαδή βιοψία από τον πυρήνα, το κέντρο, ενός ογκιδίου.

Γίνεται με τοπική αναισθησία και υπό υπερηχογραφική ή μαστογραφική καθοδήγηση (μαμμοτόμο). Αντί να παρακεντήσουμε, όπως στην FNA, με λεπτή βελόνα παίρνοντας λίγα κύτταρα για κυτταρολογική εξέταση και την απάντηση σε λίγη ώρα, παρακεντούμε με χοντρή βελόνα και παίρνουμε λεπτά κομματάκια του ογκιδίου, τα οποία περιέχουν χιλιάδες κύτταρα, χρειάζονται κανονική ιστολογική εξέταση και η απάντηση απαιτεί λίγες μέρες.

Η ιστολογική εξέταση κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με την FNA, στην παρακέντηση των συμπαγών ογκιδίων. Μπορεί να δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες και έχει πολύ λιγότερα ποσοστά σφάλματος. Είναι επίσης η εξέταση εκλογής σε ανεγχείρητους καρκίνους μαστού που θα πρέπει να κάνουν χημειοθεραπεία προεγχειρητικά, γιατί δίνει πληροφορίες για τους ορμονικούς υποδοχείς και άλλους δείκτες του όγκου, στους οποίους θα στηριχτεί το είδος της χημειοθεραπείας και συνολικά η θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!