ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο αιματολογικό τμήμα διενεργείται, με σύγχρονους αναλυτές και εξειδικευμένο προσωπικό, η πλειονότητα των αιματολογικών εξετάσεων.

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΛΕΥΚΑ,ΕΡΥΘΡΑ,ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ,ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΥΘΡΩΝ,ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ)
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
 • ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (Fe,ΦΕΡΙΤΤΙΝΗ,TIBC,ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ,B12,ΦΥΛΛΙΚΟ Κ.Λ.Π.)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ
 • PT,APTT,ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ(HbA,HbA2,HbS,HbF)
 • TEST ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • TKE

Για κάθε περισσότερες εξετάσεις, για κάθε πληροφορία καθώς και για την προετοιμασία για την αιμοληψία επικοινωνήστε με το προσωπικό του κέντρου.