Ψηφιακή Τομοσύνθεση – 3D

Τι είναι η Ψηφιακή Τομοσύνθεση – 3D;

Η τομοσύνθεση, ή ψηφιακή τομοσύνθεση (Digital Breast Tomosynthesis, DBT), είναι μία εξέταση παρόμοια με τη ψηφιακή μαστογραφία, κατά την οποία εκτελούνται  λήψεις διαφορετικών εικόνων από διαδοχικές θέσεις και γωνίες, με μία μόνο σάρωση, οι οποίες μέσω κατάλληλης επεξεργασίας ανασυνθέτουν και απεικονίζουν τρισδιάστατα(3D) τη μάζα του μαστού και τις όποιες πιθανές ιδιαιτερότητες της σύνθεσής του. Έχει χαμηλή δόση, ανάλογη της ψηφιακής μαστογραφίας και γίνεται με τον ίδιο τρόπο και χρόνο όπως και η ψηφιακή μαστογραφία.

Πλεονεκτήματα της τομοσύνθεσης έναντι της ψηφιακής μαστογραφίας

Τα πλεονεκτήματα της τομοσύνθεσης έναντι της ψηφιακής μαστογραφίας είναι η τρισδιάστατη (3D) έναντι της δισδιάστατης(2D) απεικόνισης του μαστού, η μεγαλύτερη ευαισθησία, η υψηλότερη ανάλυση και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κι αξιοπιστία της εξέτασης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πυκνών μαστών,αλλά και η πρόσληψη τελικά χαμηλότερης δόσης ακτινοβολίας καθώς αποφεύγονται οι επιπλέον διευκρινιστικές ή εντοπιστικές λήψεις.