Υπέρηχος μαστού

Τι είναι το υπερηχογράφημα μαστού (υπέρηχος μαστού);

Ειναι μια ανώδυνη, ακίνδυνη και αναίμακτη μέθοδος απεικόνισης του εσωτερικού του μαστού με τη χρήση δέσμης υπερήχων. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά σε όλες τις γυναίκες που έχουν ένα ψηλαφητό ή μαστογραφικό εύρημα,  κυρίως για να ξεχωρίσει αν πρόκειται για εύρημα συμπαγές ή κυστικό, καθώς και για να περιγράψει τα εξωτερικά όρια, την εσωτερική μορφή του και την αγγείωσή του. Χρησιμοποιείται επίσης σε νέες γυναίκες και κορίτσια που δεν έχουν ένδειξη για μαστογραφία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των υπερήχων;

 

Πλεονεκτήματα είναι:

  1. Η ανύπαρκτη ακτινοβολία, που κάνει την εξέταση ακίνδυνη και επαναλήψιμη όποτε χρειαστεί και σε κάθε ηλικία.
  2. Η δυνατότητα διαχωρισμού των κύστεων από τα συμπαγή ογκίδια.
  3. Η δυνατότητα απεικόνισης κίνησης και αιματικής ροής από το εσωτερικό του μαστού σε πραγματικό χρόνο.
  4. Η δυνατότητα μεταφοράς της συσκευής υπερήχων στο ιατρείο, στο σπίτι ή στο χειρουργείο.

 

Μειονεκτήματα είναι:

  1. Δεν απεικονίζει τις μικροαποτιτανώσεις (τις δείχνει μόνο η μαστογραφία).
  2. Πρόκειται για υποκειμενική εξέταση που απεικονίζει μόνο όσες περιοχές αξιολογεί ο γιατρός που κάνει τον υπέρηχο ανάλογα με τη γνώση και την εμπειρία του. Γι αυτό είναι σημαντικό να γίνεται ο υπέρηχος μόνο από εξειδικευμένους στο μαστό ακτινολόγους. Διαφορετικά μπορεί να ξεφύγουν εντελώς κάποια ογκίδια ή να απεικονιστούν κάποια ανύπαρκτα.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!