ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

Home | Εργαστήρια - Τμήματα | ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ | ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

Σε μία μέρα με μία στάση! Κλείστε τώρα συνδυαστικά υπέρηχο μαστού και μαστογραφία!

Το υπερηχογράφημα μαστών λειτουργεί συμπληρωματικά/ επιβεβαιωτικά στο πόρισμα της μαστογραφίας.

Τι είναι το υπερηχογράφημα μαστού (υπέρηχος μαστού);

Πρόκειται για ανώδυνη, ακίνδυνη και αναίμακτη μέθοδο απεικόνισης του εσωτερικού του μαστού με τη χρήση δέσμης υπερήχων. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά σε όλες τις γυναίκες που έχουν ένα ψηλαφητό ή μαστογραφικό εύρημα,  κυρίως για να ξεχωρίσει αν πρόκειται για εύρημα συμπαγές ή κυστικό, καθώς και για να περιγράψει τα εξωτερικά όρια, την εσωτερική μορφή του και την αγγείωσή του. Χρησιμοποιείται επίσης σε νέες ασθενείς που δεν έχουν ένδειξη για μαστογραφία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των υπερήχων;

Πλεονεκτήματα

  1. Μηδενική ακτινοβολία, που κάνει την εξέταση ακίνδυνη και επαναλήψιμη όποτε χρειαστεί και σε κάθε ηλικία.
  2. Η δυνατότητα διαχωρισμού των κύστεων από τα συμπαγή ογκίδια.
  3. Η δυνατότητα απεικόνισης κίνησης και αιματικής ροής από το εσωτερικό του μαστού σε πραγματικό χρόνο.

 Μειονεκτήματα

  1. Δεν απεικονίζει τις μικροαποτιτανώσεις (συνήθως ορατές μόνο στη μαστογραφία).
  2. Πρόκειται για υποκειμενική εξέταση που απεικονίζει μόνο όσες περιοχές αξιολογεί ο γιατρός που κάνει τον υπέρηχο ανάλογα με τη γνώση και την εμπειρία του. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να διενεργείται ο υπέρηχος μόνο από εξειδικευμένους στο μαστό ακτινολόγους.