Βιοχημικό Τμήμα

Το Βιοχημικό τμήμα είναι εξοπλισμένο με αναλυτή τελευταίας τεχνολογίας για την διασφάλιση ακριβούς και άμεσου αποτελέσματος. Οι περισσότερες απαντήσεις δίνονται αυθημερόν και οι υπόλοιπες σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τακτικά διενεργείται εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος.

  • ΣΥΝΗΘΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΕΦΡΙΚΟ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ-ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
  • (ΣΑΚΧΑΡΟ,ΟΥΡΙΑ,ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ,ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ,HDL,LDL,ΛΙΠΙΔΙΑ,LPa,ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ,SGOT,SGPT,ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, γ GT,ΑΜΥΛΑΣΗ,LDH,CPK,ΑΣΒΕΣΤΙΟ,ΦΩΣΦΟΡΟΣ,ΧΛΩΡΙΟ,ΚΑΛΙΟ,ΝΑΤΡΙΟ,ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ,ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ)
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
  • ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  • ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
  • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Επικοινωνήστε  με το εξειδικευμένο προσωπικό για περισσότερες εξετάσεις  και την απαιτούμενη προετοιμασία.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!