Παρακέντηση – Κυτταρολογική Εξέταση

Παρακέντηση – Κυτταρολογική Εξέταση Μαστού

 

FNA Μαστού

 

Η Κυτταρολογική εξέταση του μαστού πρέπει να γίνεται στις ακόλουθες καταστάσεις:

1) ψηλαφητές αλλοιώσεις μαστού

2) αλλοιώσεις που διαγνώστηκαν με μαστογραφία αλλά δεν είναι ψηλαφητές

3) περιπτώσεις εκκρίματος από τη θηλή

4) εξέλκωση της θηλής

5) διερεύνηση τοπικής υποτροπής κακοήθειας ή μετάστασης και

6) για τη λήψη κυττάρων για ειδικές αναλύσεις όπως ορμονικούς υποδοχείς, ανάλυση DNA και γενικά ανοσοκυτταροχημεία.

 

Τρόποι λήψεως υλικού από αλλοιώσεις μαστού:

  • έκκριμα από τη θηλή μαστού
  • παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA)
  • εντύπωμα βλάβης δέρματος

 

Η κυτταρολογική εξέταση μαστού γενικά είναι μια ανώδυνη, αναίμακτη, αξιόπιστη με χαμηλό κόστος μέθοδος διάγνωσης που έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την ανοιχτή χειρουργική βιοψία και επίσης καθορίζει την οριστική θεραπεία προεγχειρητικά.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!