Παρουσιάσεις σε συνέδρια

6th European Breast Cancer Conference, 15-19 April, 2008, Berlin, Sentinel lymph node biopsy, information gained both from testing and applying period. (Poster 367) Pechlivanides G,  Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A,  Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S.

10th Milan Breast Cancer Conference, 18-20 June 2008, Axillarry recurrence following sentinel lymph node biopsy. (Poster E17). Pechlivanides G,  Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A,  Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S.

4th International Meeting of theHellenic Society of Nuclear Medicine, 7-9 November, 2008, Thessaloniki, Greece. Sentinel lymph node biopsy, information gained both from testing and applying period. Oral presentation Pechlivanides G,  Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A,  Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S.

33ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα. «Τι κάναμε χωρίς MRI; Παρακολούθηση ασθενών με μερική μαστεκτομή χωρίς προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία (MRI)» Σ. Βασίλαρος.

3ο Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 26-29 Απριλίου 2007, Αθήνα – Φροντιστήριο: Λεμφαδένας φρουρός. «Συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής στη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα», Ντ. Βασίλαρου. «Φρουρός λεμφαδένας σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού», Α. Αποστολοπούλου.

HERCMA 2005 CONFERENCE. 7th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications, 22-24 September 2005, University of Economics and Business, Athens. “Using modules of a computer aided diagnosis system in an advanced training scheme for radiologists”. A. Frigas, G. Spyrou, K. Koufopoulos, S. Vassilaros, J. Mantas, P. Ligomenides.

6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications, HERCMA 2003, 25-27 September 2003, University of Economics and Business, Athens. “Computer Aided Image Analysis and Classification Schemes for the Early Diagnosis of Breast Cancer” G. Spyrou, K. Koufopoulos, S. Vassilaros and P.Ligomenides.

1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 20-22 Μαρτίου 2003, Αθήνα. «Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο BRCA1 σε ασθενείς με μυελοειδές καρκίνωμα του μαστού» Χ. Κρούπης, Ν. Γούτας, Α. Λαδοπούλου, Δ. Βλαχοδημητρόπουλος, Ε. Ευσταθίου, Σ. Βασίλαρος, Ν. Βουρλίδης, Χ. Τσιώνου, Δ. Γιαννουκάκος, Ε. Λιανίδου.

1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 20-22 Μαρτίου 2003, Αθήνα. «Ενδοκυστικό καρκίνωμα του μαστού. Συμβολή της υπερηχοτομογραφίας» Μ. Κουσαρής, Σ. Ζερβούδης, Α. Τσίμπανης, Σ. Βασίλαρος.

1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, 20-22 Μαρτίου 2003, Αθήνα. «Συνύπαρξη ινοαδενώματος και καρκίνου του μαστού. Κλινικά και απεικονιστικά αποτελέσματα» Μ. Κουσαρής, Α. Τσίμπανης, Σ. Ζερβούδης, Ε. Ζώης, Σ. Βασίλαρος.

5th European Conference on Systems Science, 16-19 October 2002, Crete. “A system for computer aided early diagnosis of breast cancer based on microcalcifications analysis” G.M.Spyrou, M.G.Nikolaou, M.Kousaris, A. Tsibanis, S.D. Vassilaros, P.A. Ligomenides.

Breast Cancer: Our Challenge for Today and Tomorrow, 13-15 October 2002, Bucharest, Romania. “The benefit women gain from the progress in diagnosis and treatment of breast cancer”. Prof. S. Vassilaros.

World Conference on Breast Cancer, 4-8 June 2002, Victoria Canada. “Lobular carcinoma of the breast, clinical and radiological findings” M Kousaris, A. Tsibanis, E.Zois, S. Vassilaros.

World Conference on Breast Cancer, 4-8 June 2002, Victoria Canada. “The value of the sentinel node in patients with early breast cancer” D. Vassilarou, Α. Tsibanis, S. Vassilaros.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρών, 21-25 Μαΐου 2002, Αθήνα. «Λοβιακό καρκίνωμα του μαστού. Συσχέτιση κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων» Μ. Κουσαρής, Μ. Σπυριδάκης, Α. Τσίμπανης, Ε. Ζώης, Σ. Βασίλαρος.

28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 21-25 Μαΐου 2002, Αθήνα. «Ο φρουρός λεμφαδένας σαν δείκτης αξιολόγησης της μασχάλης σε Τ1-Τ2 NoMo καρκίνο του μαστού» Ντ. Βασίλαρου, Σ. Βασίλαρος, Α. Τσίμπανης, Ν. Γούτας, Δ. Βλαχοδημητρόπουλος.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 7-10 Μαρτίου 2002, Θεσσαλονίκη. «Ινώδης διαβητική μαστοπάθεια. Ένα διαγνωστικό και θεραπευτικό πρόβλημα» Ε. Φαλιάκου, Α. Τσίμπανης, Μ. Κουσαρής, Θ. Φιλιππίδης, Δ. Μαστοράκος, Σ. Βασίλαρος.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 7-10 Μαρτίου 2002, Θεσσαλονίκη. «Πρωτοπαθές ραβδομυοσάρκωμα του μαστού» Ε. Φαλιάκου, Δ. Τζιωρτζιώτης, Α. Τσίμπανης, Σ. Βασίλαρος.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 7-10 Μαρτίου 2002, Θεσσαλονίκη. «Η αξία του φρουρού λεμφαδένα σε ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του μαστού» Ντ. Βασίλαρου, Α. Τσίμπανης, Ν. Γούτας, Δ. Βλαχοδημητρόπουλος, Σ. Βασίλαρος.

11ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 1-3 Νοεμβρίου 2001, Ιωάννινα. «Η βιοψία δια βελόνης (Core biopsy) όγκων του μαστού» Μ. Κουσαρής Α. Τσίμπανης, Ε. Ζώης, Σ. Βασίλαρος.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, 2000, Ηράκλειο Κρήτης. «Εντοπισμός και βιοψία του φρουρού λεμφαδένα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο» Ντ. Βασίλαρου, Β. Βενιζέλος, Γ. Παρίσογλου, Α. Τσίμπανης, Σ. Βασίλαρος.

12ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, 18-22 Οκτωβρίου2000, Αθήνα. «Υπάρχει σχέση καρκίνου μαστού με την παρουσία όζων στον θυρεοειδή αδένα;» Μ. Κουσαρής, Α. Τσίμπανης, Ε. Ζώης, Σ. Βασίλαρος.

26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-20 Μαΐου 2000, Αθήνα. «Εντοπισμός φρουρού λεμφαδένα» Ντ. Βασίλαρου, Α. Τσίμπανης, Σ. Βασίλαρος.

26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-20 Μαΐου 2000, Αθήνα. «Στερεοτακτικός εντοπισμός αψηλάφητων αλλοιώσεων μαστού με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο» Ντ. Βασίλαρου, Α. Τσίμπανης, Σ. Βασίλαρος.

HSBCR Fourth International Congress Breast Cancer, 4-7 November 1999, Hrakleion Crete. “Stereotactic needle localization of non-palpable lesion of the breast” Μ. Kousaris, Β. Venizelos, A Tomaras, P. Malakasis, A. Tsikinis, A. Tsibanis, s. Vassilaros.

HSBCR Fourth International Congress Breast Cancer, 4-7 November 1999, Hrakleion Crete. “Ultrasonography of breast hamartoms” Α. Panou, Β. Venizelos, Α. Tsibanis, Th. Filippidis, Α. Tsikinis, Μ. Kousaris, S. Vassilaros.

9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 4-7 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα. «Μία μαστογραφία για συζήτηση» Μ. Κουσαρής, Β. Βενιζέλος, Α. Πάνου, Α. Ανδρουλακάκης, Σ. Βασίλαρος.

9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 4-7 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα. «Επεμβατικές τεχνικές σε όγκους του μαστού» Β. Βενιζέλος, Μ. Κουσαρής, Α. Πάνου, Α. Τομαράς, Α. Τσίμπανης, Σ. Βασίλαρος.

Breast Cancer Research Hellenic Society for Breast Cancer Research, 1999. “Clinical value of serum tumor markers CEA, CA 15-3, TPA during follow-up in breast cancer patients”. E. Ζois, D. Vassilarou, A. Tsibanis, S. Vassilaros.

Breast Cancer Research Hellenic Society for Breast Cancer Research, 1999. “The role of sentinel node biopsy in patients with T1-T2 No early breast cancer and the management of the axilla”. B. Venizelos, D. Vassilarou, A. Tsibanis, S. Vassilaros.

Breast Cancer Research Hellenic Society for Breast Cancer Research, 1999. “Is the use of 99m Tc sulphide colloid safe for the surgeon and the staff during the identification of sentinel node in patients with breast cancer?” D. Vassilarou, G. Parisoglou, B. Venizelos, A. Tsibanis, S. Vassilaros.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, 18-19 Φεβρουαρίου 1994. «Η διαγνωστική αξία του 99mTc-HIG σπινθηρογράφημα στην εντόπιση φλεγμονής» Ντ. Βασίλαρου, Ι. Μαλαμίτση, Σ. Ντουράκης, Α. Σερέφογλου, Χ. Προυκάκης.