Στερεοσκοπική Τοποθέτηση Οδηγού Αγκίστρου

Στερεοσκοπική Τοποθέτηση Οδηγού Αγκίστρου Για Προεγχειρητικό Εντοπισμό Ογκιδίου

Πολλές φορές στη μαστογραφία, στο υπερηχογράφημα μαστού ή στη μαγνητική μαστογραφία βρίσκεται ένα ύποπτο εύρημα το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά. Όταν αυτό το εύρημα δεν είναι ψηλαφητό τότε απαιτείται ο προεγχειρητικός εντοπισμός του με τοποθέτηση ενός οδηγού, ώστε να μπορέσει να εντοπιστεί στο χειρουργείο και να αφαιρεθεί. Ο οδηγός αυτός είναι ένα λεπτό συρματάκι που στη μια του άκρη έχει ένα μικρό άγκιστρο (hook). Ο συρμάτινος οδηγός βρίσκεται μέσα σε μια βελόνα με το άγκιστρο κλειστό. Αρχικά η βελόνα εισάγεται στο μαστό με τοπική αναισθησία και καθοδηγούμενη με το μαστογράφο, τον υπέρηχο ή τη μαγνητικό τομογράφο μπαίνει στο προς εντοπισμό μόρφωμα. Στη συνέχεια αποσύρεται η βελόνα αφήνοντας το άγκιστρο του ενός άκρου του συρμάτινου οδηγού μέσα στο ύποπτο μόρφωμα, ενώ το άλλο άκρο του σύρματος εξέχει από το δέρμα. Ακολούθως η ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο και υπό γενική αναισθησία ο χειρουργός δεν έχει παρά να ακολουθήσει το σύρμα για να εντοπίσει και να αφαιρέσει το μόρφωμα, το οποίο στέλνει για βιοψία.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!