Υπολογισμός σπειραματικής διήθησης με Cr 51 EDTA

Με την εξέταση αυτή επιτυγχάνεται η ακριβής εκτίμηση της συνολικής νεφρικής λειτουργίας.

Ο ασθενής οφείλει να προσέλθει στο ιατρείο για την εξέταση νηστικός.

Η εξέταση απαιτεί τη παραμονή του ασθενούς έως και 4 ώρες στο εργαστήριο για να εκτελεστούν οι απαραίτητες αιμοληψίες.

Μικρή ποσότητα του ειδικού ραδιοφαρμάκου χορηγείται ενδοφλέβια στον ασθενή και στην συνέχεια εκτελούνται αιμοληψίες μετά από διάστημα 2, 3 και 4 ωρών, μετά από την χορήγηση του.

Μετά την εξέταση ουδεμία προφύλαξη απαιτείται.

ΚΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η ακριβής αξιολόγηση των νεφρικών σπειραματικών παθήσεων σε χρόνιες νεφροπάθειες.

Σε υποψήφιους δότες νεφρού για να ελέγξουμε  επακριβώς την νεφρική τους λειτουργία.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!