Σπινθηρογράφημα Μεκελείου Αποφύσεως

Σπινθηρογράφημα Μεκελείου Αποφύσεως Με Τεχνήτιο 99m

Η εξέταση εκτελείται με σκοπό την διαπίστωσης της ύπαρξης μεκέλειας απόφυσης.

Η μεκέλειος απόφυση είναι συγγενής ανωμαλία και απαντάται σε συχνότητα 1-3% του γενικού πληθυσμού.

25-40% των ανθρώπων που έχουν μεκέλειο απόφυση θα παρουσιάζουν συμπτώματα κύρια την πρώτη δεκαετία της ζωής τους όπως κοιλιακό πόνο, αιμορραγία, απόφραξη, φλεγμονή ή και διάτρηση.

Το παιδί θα πρέπει να είναι νηστικό τουλάχιστον 4 ώρες προ της εξέτασης.

Χορηγείται ενδοφλέβια μικρή ποσότητα ραδιοφαρμάκου και αμέσως ξεκινάει η απεικόνιση του παιδιού για μια σχεδόν ώρα.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης το παιδί παραμένει νηστικό.

Παρενέργειες ή αλλεργίες δεν παρατηρούνται.

Μετά την εξέταση αποφεύγεται η άμεση επαφή με εγκυμονούσες και μικρά παιδιά για 12 ώρες.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!