Ενημέρωση σχετικά με την εξέταση “Oncotype”

Ενημέρωση σχετικά με την εξέταση “Oncotype”

Η Επιστημονική Διεύθυνση του διαγνωστικού κέντρου  “Πρόληψις” ενημερώνει τις κυρίες που παρακολουθούνται στο κέντρο σχετικά με την εξέταση “Oncotype”

Με απόφαση της 10ης  Σεπτεμβρίου 2013, τα έξοδα της εξέτασης καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον υπάρχει σχετική εντολή του θεράποντος ιατρού.

Η εξέταση “Oncotype” βοηθά σε ορισμένες περιπτώσεις τους γιατρούς να αποφασίσουν, εάν η ασθενής τους πρέπει να υποβληθεί σε μετεγχειρητική χημειοθεραπεία ή όχι.